Wat is een gezinshuis

Wat is een gezinshuis?

Jeugdigen zo normaal mogelijk opvoeden in een gewoon gezin met liefdevolle ouders past bij de hedendaagse inzichten over effectieve jeugdhulp. Een pleeggezin lijkt dan het meest voor de hand te liggen maar is voor kinderen met complexe problematiek vaak niet geschikt. Voor jeugdigen die intensievere zorg nodig hebben zijn gezinshuizen. 

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere jeugdigen tussen de 0-23 worden opgenomen in een eigen gezin van de zogenaamde gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden deze ouders 7 dagen per week, 24 uur per dag verzorging, opvoeding en begeleiding. een van de gezinshuisouders ontvangt hiervoor een vergoeding waardoor deze ouder 24/7 zorg kan waarborgen en dus altijd aanwezig is.