Wie zijn wij

Over ons

Wij zijn Erik en Thalita. De gezinshuisouders van gezinshuis Villa Thalita. We hebben een samengesteld gezin, samen hebben we een zoon Finn. De 2 oudste zoons van Erik zijn ook regelmatig bij ons. We wonen in Raalte.

In 2018 zijn we geïnteresseerd geraakt in pleegzorg en hebben hiervoor de STAP cursus gevolgd.
Op dat moment waren we nog niet zo flexibel, zoals nu wel het geval is. De oudste 2 zijn wat ouder en gaan op den duur uitvliegen. We hebben intern verbouwd, waardoor we nu ruimte hebben. Sinds januari 2022 zijn er bij ons 2 kinderen geplaatst. We hebben weer plek als de oudste kinderen uit zijn gevlogen.

Sinds begin 2021 zijn we aangemeld bij gezinshuis.com. We zijn nu zelfstandige ondernemers met een franchisemodule van gezinshuis.com.

Voor wie is Villa Thalita

Wij bieden kinderen, die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, een veilig en warm thuis aan.
Thuis betekent voor ons de plek waar een kind zichzelf mag zijn, waardoor hij/zij zich kan ontwikkelen. Belangrijke aspecten zijn hierbij, veiligheid, geborgenheid, structuur, respect voor elkaar. Daarnaast kom je in een gezellig, liefdevol en warm gezin terecht.

Gezinshuisouder Thalita is full-time aanwezig in het gezinshuis en draagt de zorg voor dagelijkse zorg, praktische ondersteuning, behandelcyclus, de administratie en alle contacten onderhouden. Zij heeft 20 jaar ervaring in de (jeugd) zorg, zowel op groepen gewerkt waar kinderen met LVB hebben gewoond als ambulant in gezinnen. Daarnaast heeft ze bij de gemeente als consulent jeugd gewerkt. 
In het gezin is zij diegene die de lijnen uitzet, maar zeker ook tijd heeft voor een praatje en een kopje thee. Of lekker gaat knutselen met de kinderen.

Gezinshuisouder Erik werkt 4 dagen in de week als conciërge op een VMBO school. Hij draagt de zorg voor de dagelijkse zorg als hij thuis is. Hij heeft alle schoolvakanties vrij, alle avonden en de weekenden. Bij hem mogen de kinderen weer kind zijn, hij kan zich goed verplaatsen in wat het kind nodig heeft.

Thalita is SKJ geregistreerd. We hebben onze starterskwalificatie behaald en we hebben binnenkort het Keurmerk Gezinshuizen, de ISO (interne audit) wordt in het najaar 2022 afgenomen. We zijn met een franchisemodule aangesloten bij Gezinshuis.com. We zijn ook aangemeld bij de landelijke beroepsvereniging Present 24×7.
Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis te stimuleren en te versterken.
Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden.
Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere jeugdigen tussen de 0-23 worden opgenomen in een eigen gezin van de zogenaamde gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden deze ouders 7 dagen per week, 24 uur per dag verzorging, opvoeding en begeleiding. Een van de gezinshuisouders ontvangt hiervoor een vergoeding waardoor deze ouder 24/7 zorg kan waarborgen en dus altijd aanwezig is.