Welkom op de site van
gezinshuis Villa Thalita

Kinderen kunnen het beste (op)groeien in een gezin waar sprake is van een stabiele veilige en liefdevolle omgeving. Daar waar rust en de nodige professionaliteit wordt aangeboden, kan het kind zich maximaal ontplooien.

Wie zijn wij?

Wij zijn Erik en Thalita. De gezinshuisouders van gezinshuis Villa Thalita. We hebben een samengesteld gezin, samen hebben we een zoon Finn. De 2 oudste zoons van Erik zijn ook regelmatig bij ons. We wonen in Raalte.

Wij helpen graag!

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en ook wonen in een pleeggezin niet mogelijk is, biedt Villa Thalita een veilige woonplek.

Het gezinshuis