Doelgroep

De doelgroep

Gezinshuis Villa Thalita wil een plek bieden aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.
Thalita heeft veel ervaring met werken met kinderen met een verstandelijke beperking, vaak was er sprake van een dubbeldiagnostiek. Met deze doelgroep hebben we affiniteit.
We kiezen nu bewust voor de leeftijd onder de 10 jaar, zodat het een logische leeftijdsopbouw is in ons gezin.

Als gezinshuis hebben we een duidelijke omschrijving van de kinderen die bij ons kunnen wonen. Ze kunnen bij ons geplaatst worden na een zorgvuldige matching, waarbij er gekeken wordt hoe het kind bij ons als gezinshuisouders past, maar ook bij onze zoon. En eventueel bij andere kinderen die dan al bij ons wonen.
De matching gebeurt met het te plaatsen kind, de (biologische) ouders, de plaatsende instantie en wij als gezinshuisouder.
Daarnaast wordt er goed gekeken of wij het kind de zorg kunnen bieden wat het nodig heeft, dit is mede afhankelijk van de achterliggende problematiek.
De veiligheid van alle kinderen die er wonen stellen we voorop in ons gezinshuis.
Er wordt dus in goed overleg met de voogd en gedragswetenschapper gekeken wat er nodig is voor een goede plaatsing en of dat dan bij ons is.

In principe bieden wij langdurige zorg. De zorg kan beëindigd worden indien het kind terug kan worden geplaatst naar de ouder(s), indien het kind problematiek een andere vorm van opvang vereist of bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd.

Contra indicaties voor plaatsing in het gezinshuis zijn;

  • Kinderen met verslavingsproblematiek
  • Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag
  • Kinderen met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een gezin niet wenselijk is.
  • Kinderen die fysiek geweld laten zien